Stora Samhällsbyggarpriset

Priset delades ut för första gången 2006 och gick till ombyggnads­projektet Östra Gårdsten i Göteborg. 2007 var det anläggningsprojektet Götaleden som vann priset. 2008 gick det till Uppsala Konsert & Kongress. 2009 var det Hus Vänerns tur att vinna. 2010 blev bostadsprojektet Limnologen i Växjö mottagare av Stora Samhällsbyggarpriset. 2011 vann Citytunneln i Malmö priset….

Läs vidare

Övriga nominerade till Stora Samhällsbyggarpriset 2012

Kulturhuset Spira, Jönköping Byggherre: Landstingsfastigheter Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor AB Entreprenör: Peab Sverige AB Brukare: Smålands Musik och Teater Kulturhuset Spira har ett tydligt och välkomnande, homogent skulpturalt uttryck. Det sätter kulturen i centrum i stadsbilden och integreras i stadslivet genom sin tillgänglighet. Det innehåller en rad skilda sceniska funktioner i rum med hög arkitektonisk klass…

Läs vidare

Arrangörer

Bakom Samhällsbyggardagen och Stora Samhällsbyggarpriset står följande organisationer: Byggherreforum Sveriges Arkitekter STD Svensk Teknik och Design Sveriges Byggindustrier Installatörerna genom VVS-Installatörerna och Elektriska Installatörsorganisationen EIO Byggmaterialindustrierna Betongvaruindustrin Samhällsbyggardagen stöds av den statliga Byggkommittén. Andra organisationer och intressenter inbjuds att bli medarrangörer eller samarbetspartners och därigenom bidra till en stark gemensam manifestation.

Läs vidare

Varför Samhällsbyggardagen

Genom initiativet Samhällsbyggardagen har undertecknade organisationer inom bygg- och fastighetsnäringarna fattat beslut om att gemensamt manifestera det samhällsvärde som dessa sektorer representerar och de fysiska uttryck detta värde får i skapande, bevarande och förvaltande av byggnader och anläggningar. Ett samhälles utveckling går att avläsa i dess planering, byggande och tillvaratagande av det som redan är…

Läs vidare

Samhällsbyggardagen

Samhällsbyggardagen är en branschgemensam manifestation som ska återkomma årligen som samhällsbyggnadssektorns stora gemensamma arrangemang med seminarier och en stor branschgala. Initiativtagare till Samhällsbyggardagen är Byggherreforum, Sveriges Arkitekter, STD Svensk Teknik och Design, Sveriges Byggindustrier, Installatörerna, Byggmaterialindustrierna och Betongvaruindustrin. Satsningen på Samhällsbyggardagen stöds av Byggkommittén och den nationella byggsamordnaren. Den första Samhällsbyggardagen äger rum den 30…

Läs vidare