Utmaningar för samhällsbyggare

Det finns många olika utmaningar som samhällsbyggare kan stöta på, inklusive: Finansiering: Samhällsbyggande projekt kan kräva stora mängder pengar för att finansiera, och det kan vara svårt att hitta finansiering från offentliga eller privata källor. Planering och samarbete: Samhällsbyggande projekt kan kräva samarbete mellan olika aktörer, inklusive offentliga myndigheter, företag, organisationer och enskilda individer. Det…

Fortsätt läsa

Vikten av fungerande bolån och andra krediter i samhället

En sak som diskuterades på senaste mötet var samhällsansvaret att bygga miljövänligt och billigt. För att möta framtidens utmaningar och behov behövs att hela branschen kraftsamlar och enas. Det finns aktörer som väljer att fuska, framföralllt med skatt, lönedumpning men också olika former av miljöbrott. Detta har man vetat om länge men först nu vågar…

Fortsätt läsa

Stora Samhällsbyggarpriset

Priset delades ut för första gången 2006 och gick till ombyggnads­projektet Östra Gårdsten i Göteborg. 2007 var det anläggningsprojektet Götaleden som vann priset. 2008 gick det till Uppsala Konsert & Kongress. 2009 var det Hus Vänerns tur att vinna. 2010 blev bostadsprojektet Limnologen i Växjö mottagare av Stora Samhällsbyggarpriset. 2011 vann Citytunneln i Malmö priset….

Fortsätt läsa

Övriga nominerade till Stora Samhällsbyggarpriset

Kulturhuset Spira, Jönköping Byggherre: Landstingsfastigheter Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor AB Entreprenör: Peab Sverige AB Brukare: Smålands Musik och Teater Kulturhuset Spira har ett tydligt och välkomnande, homogent skulpturalt uttryck. Det sätter kulturen i centrum i stadsbilden och integreras i stadslivet genom sin tillgänglighet. Det innehåller en rad skilda sceniska funktioner i rum med hög arkitektonisk klass…

Fortsätt läsa

Arrangörer

Bakom Samhällsbyggardagen och Stora Samhällsbyggarpriset står följande organisationer: Byggherreforum Sveriges Arkitekter STD Svensk Teknik och Design Sveriges Byggindustrier Installatörerna genom VVS-Installatörerna och Elektriska Installatörsorganisationen EIO Byggmaterialindustrierna Golvslipning.se Betongvaruindustrin Samhällsbyggardagen stöds av den statliga Byggkommittén. Andra organisationer och intressenter inbjuds att bli medarrangörer eller samarbetspartners och därigenom bidra till en stark gemensam manifestation.

Fortsätt läsa

Varför Samhällsbyggardagen

Genom initiativet Samhällsbyggardagen har undertecknade organisationer inom bygg- och fastighetsnäringarna fattat beslut om att gemensamt manifestera det samhällsvärde som dessa sektorer representerar och de fysiska uttryck detta värde får i skapande, bevarande och förvaltande av byggnader och anläggningar. Ett samhälles utveckling går att avläsa i dess planering, byggande och tillvaratagande av det som redan är…

Fortsätt läsa

Samhällsbyggardagen

Samhällsbyggardagen är en branschgemensam manifestation som ska återkomma årligen som samhällsbyggnadssektorns stora gemensamma arrangemang med seminarier och en stor branschgala. Initiativtagare till Samhällsbyggardagen är Byggherreforum, Sveriges Arkitekter, STD Svensk Teknik och Design, Sveriges Byggindustrier, Installatörerna, Byggmaterialindustrierna och Betongvaruindustrin. Satsningen på Samhällsbyggardagen stöds av Byggkommittén och den nationella byggsamordnaren. Den första Samhällsbyggardagen äger rum den 30…

Fortsätt läsa