Samhällsbyggardagen

Samhällsbyggardagen är en branschgemensam manifestation som ska återkomma årligen som samhällsbyggnadssektorns stora gemensamma arrangemang med seminarier och en stor branschgala. Initiativtagare till Samhällsbyggardagen är Byggherreforum, Sveriges Arkitekter, STD Svensk Teknik och Design, Sveriges Byggindustrier, Installatörerna, Byggmaterialindustrierna och Betongvaruindustrin. Satsningen på Samhällsbyggardagen stöds av Byggkommittén och den nationella byggsamordnaren. Den första Samhällsbyggardagen äger rum den 30…

Fortsätt läsa