Arrangörer

Bakom Samhällsbyggardagen och Stora Samhällsbyggarpriset står följande organisationer: Byggherreforum Sveriges Arkitekter STD Svensk Teknik och Design Sveriges Byggindustrier Installatörerna genom VVS-Installatörerna och Elektriska Installatörsorganisationen EIO Byggmaterialindustrierna Golvslipning.se Betongvaruindustrin Samhällsbyggardagen stöds av den statliga Byggkommittén. Andra organisationer och intressenter inbjuds att bli medarrangörer eller samarbetspartners och därigenom bidra till en stark gemensam manifestation.

Fortsätt läsa

Varför Samhällsbyggardagen

Genom initiativet Samhällsbyggardagen har undertecknade organisationer inom bygg- och fastighetsnäringarna fattat beslut om att gemensamt manifestera det samhällsvärde som dessa sektorer representerar och de fysiska uttryck detta värde får i skapande, bevarande och förvaltande av byggnader och anläggningar. Ett samhälles utveckling går att avläsa i dess planering, byggande och tillvaratagande av det som redan är…

Fortsätt läsa