Varför Samhällsbyggardagen

Genom initiativet Samhällsbyggardagen har undertecknade organisationer inom bygg- och fastighetsnäringarna fattat beslut om att gemensamt manifestera det samhällsvärde som dessa sektorer representerar och de fysiska uttryck detta värde får i skapande, bevarande och förvaltande av byggnader och anläggningar. Ett samhälles utveckling går att avläsa i dess planering, byggande och tillvaratagande av det som redan är byggt.

Den samhällsbetydelse bygg- och fastighetssektorerna (samhällsbyggarsektorn) har är för lite uppmärksammad. Dessa sektorer står för en betydande del av samhällets samlade sysselsättning. Sektorerna har också en avgörande betydelse för tillväxten och därmed för samhällsekonomin i stort. Genom den årligen återkommande Samhällsbyggardagen vill vi uppmärksamma de bestående värden som samhällsbyggarsektorns olika aktörer i samverkan åstadkommer i planeringens och byggandets processer.

Undertecknande organisationer företrädande beställande, utförande och levererande roller står bakom den gemensamma satsningen Samhällsbyggardagen som projektägare och huvudarrangörer. Våra medlemmar och medlemsföretag arbetar över hela samhällsbyggnadsfältet, både det offentligt initierade och bedrivna samhällsbyggandet och det byggande som sker genom initiativ från den privata sektorns aktörer.

Vi inbjuder nu övriga organisationer och intressenter inom samhällsbyggarsektorn att bli medarrangörer och samarbetspartners och därigenom bidra till en stark gemensam manifestation.

Medarrangör
Organisationer inom bygg- och fastighetsnäringarna erbjuds att bli medarrangörer till Samhällsbyggardagen.

Den organisation som stöder Samhällsbyggardagen som medarrangör betalar 10.000 sek. Organisationen presenteras därmed, med sin logotype, i alla sammanhang som medarrangör. Medarrangör erhåller två biljetter till Samhällbyggardagens seminarium och till galakvällen.

Välkommen att bli medarrangör. Du bekräftar din organisations stöd till detta branschtäckande samarbetsintiativ genom att fylla i bifogade anmälan.

Samarbetspartner
Företag och andra intressenter inom bygg- och fastighetsnäringarna erbjuds att bli samarbetspartners.

Samarbetspartner kan stödja Samhällsbyggardagen genom en insats på antingen 10.000 sek, 25.000 sek eller 50.000 sek. Samarbetspartner presenteras, med sin logotype, som antingen brons-, silver- eller guldsponsor.

Samarbetspartner erhåller i respektive kategori två, fyra respektive sju biljetter till såväl Samhällsbyggardagens seminarium som till Samhällsbyggardagens galakväll.

Möjlighet föreligger för samarbetspartner att inom ramen för Samhällsbyggardagen utdela särskilt pris eller utmärkelse. Villkoren för sådan medverkan överenskommes med huvudarrangörerna i särskild ordning.

Lämna ett svar