Samhällsbyggardagen

Samhällsbyggardagen är en branschgemensam manifestation som ska återkomma årligen som samhällsbyggnadssektorns stora gemensamma arrangemang med seminarier och en stor branschgala.

Initiativtagare till Samhällsbyggardagen är Byggherreforum, Sveriges Arkitekter, STD Svensk Teknik och Design, Sveriges Byggindustrier, Installatörerna, Byggmaterialindustrierna och Betongvaruindustrin. Satsningen på Samhällsbyggardagen stöds av Byggkommittén och den nationella byggsamordnaren.

Den första Samhällsbyggardagen äger rum den 30 maj 2006. Program och anmälan

Samhällsbyggardagen består av två delar, dels ett seminariepass kring aktuella och för samhällsbyggandet viktiga frågor, dels en branschgala med utdelning av Stora Samhällsbyggarpriset och andra priser för årets bästa prestationer inom bygg- och fastighetssektorn.

Arrangörer Lär känna organisationerna bakom Samhällsbyggardagen och Stora Samhällsbyggarpriset.

Andra organisationer och föreningar inbjuds att bli medarrangörer. Bygg- och fastighetssektorns företag inbjuds att bli samarbetspartners. Genom att bli medarrangör eller samarbetspartner ges ett bidrag till en stark gemensam manifestation från samhällsbyggnadssektorns olika aktörer och intressenter.

 

Lämna ett svar