Övriga nominerade till Stora Samhällsbyggarpriset

Kulturhuset Spira, Jönköping

Byggherre: Landstingsfastigheter
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor AB
Entreprenör: Peab Sverige AB
Brukare: Smålands Musik och Teater

Kulturhuset Spira har ett tydligt och välkomnande, homogent skulpturalt uttryck. Det sätter kulturen i centrum i stadsbilden och integreras i stadslivet genom sin tillgänglighet. Det innehåller en rad skilda sceniska funktioner i rum med hög arkitektonisk klass som binds samman genom öppna, omväxlande utrymmen.

Både funktion och teknik är välstuderade och en god intern logistik har uppnåtts. Stor hänsyn har tagits till att åstadkomma god arbetsmiljö för alla som verkar på och bakom scenen. Egenskaper och krav har uttryckts genom tillämpning av en planeringsmetodik och ett programmaterial som byggherren utvecklat i första hand för vårdbyggnader men som visat sig tillämpbart även för en så unik byggnad som kulturhuset utgör.


Clarion Hotel Post, Göteborg

Byggherre: Home Properties AB
Arkitekt: Semrén & Månsson Arkitekter AB
Entreprenör: Peab Sverige AB
Brukare: Choice Hotels Scandinavia

Om- och tillbyggnaden för Clarion Hotel Post har utgått från och på ett föredömligt sätt tillvaratagit de kvaliteter som karaktäriserar det byggnadsminnesförklarade Centralposthuset. I omvandlingen som skett i nära samverkan med berörda myndigheter har man lyckats åstadkomma ett väl fungerande internationellt hotell med hög representativitet och effektiv logistik. Genom att projektet fått en stor öppenhet har Drottningtorget efter Postens utflyttning kunnat aktiveras och få ett intressant mål både för hotellgäster och göteborgare i allmänhet. Den ursprungliga byggnadens möjligheter har utnyttjats väl och en tillbyggnad uppförts på den forna postgården. Lösningar har åstadkommits som integrerar modern funktion i befintliga rum och tillvaratar befintliga detaljer.

Väl planerad byggproduktion med ”just in time – leveranser” till arbetsplatsen tillämpades konsekvent med hänsyn till trafiksituationen runt Centralstationen.


Gravitationsdestilleriet, Gävle

Byggherre: Mackmyra Svensk Whisky
Arkitekt: Thomas Eriksson Arkitekter
Entreprenör: Fastec Sverige AB
Brukare: Mackmyra Svensk Whisky

Mackmyra Svensk Whisky har genom sitt projekt för en ny destillerianläggning visat prov på genuint svenskt entreprenörskap. Med utnyttjande av gravitationskraften och råvaror från svenskt jordbruk har Mackmyra tillämpat kreativ ingenjörskonst och byggnadsutformning för att slå sig in på en global marknad. Byggnaden är kraftfullt gestaltad och förmedlar kvalitet, men även skulptural lekfullhet och blir till ett tydligt landmärke.

Samverkan har skett genom partneringavtal där Mackmyra har tagit ett helhetsansvar och fokuserat processen mot problemlösning istället för tilläggskostnader. Byggnadsprojektets genomförande har integrerats i förnyelsen av tillverkningsprocessen, vilket lett till en funktionell och lättskött industriell anläggning med stora affärsmöjligheter.

Lämna ett svar