Citytunneln fick Stora Samhällsbyggarpriset

Idag den 18 oktober delades Stora Samhällsbyggarpriset ut under Samhällsbyggardagen i Stockholm. Vinnaren av 2011 års pris blev Citytunneln, Malmö.

Juryns motivering
Målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har uppnåtts och överträffats vid byggandet av Citytunneln i Malmö. Stationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning har skapats. Ett tydligt ledarskap med fokus på framdrift, ett metodiskt arbete med praktisk riskhantering samt prestigelöshet och öppenhet för olika kompetenser kännetecknar det föredömliga projektgenomförandet.

Information om projektet
Citytunneln i Malmö, ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige, tillför det nationella järnvägsnätet en betydande kapacitetsökning samtidigt som den förbättrar lokaltrafiken i regionen.

Framgångsfaktorer i Citytunnelns planeringsprocess var ett mandat från Banverket att forma en väl sammansatt projektorganisation med ansvar för det samlade genomförandet. Genom att skapa en gemensam målbild, prestigelöshet och öppenhet för olika kompetenser har projektet gynnat gemensamt problemlösande och genomförande. Genom sin arkitektoniska utformning, med en generös rumsvolym och en skicklig ljussättning som ger dagsljuskänsla, utmärker sig Triangelns järnvägsstation som finrummet bland citytunnelns stationer.
Projektfakta
Total längd: 17 kilometer, varav 6 kilometer under jord.
Underhålls av: Trafikverket
Byggentreprenör: Malmö Citytunnel Group
Byggstart: 2005
Färdigställt: December 2010
Trafikslag: Tågtrafik
Antal tågspår: Dubbelspår

Entreprenader
E 101 och Malmö C Nedre: NCC
E 201, tunnlar och bergrum: Malmö Citytunnel Group (MCG)
E 306, Scada, ITV och brandlarm: Goodtech Projects & Services
E 308: Järnvängstekniska installationer: Infranord
E 400, Bygg: NCC. Denna entreprenad inkluderade E 400-E 410 genom en generalentreprenad.

Lämna ett svar